biuro@compact-code.pl +48 663 683 087

Menu

Dotacje na innowacje

DOTACJE NA INNOWACJE

Compact Code spółka cywilna Marek Tenus Cyprian Krajewski realizuje projekt pn.
„Zautomatyzowanie procesów biznesowych dzięki
wdrożeniu  systemu B2B w firmie Compact Code”
w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.2.

Przedmiotem projektu jest stworzenie innowacyjnego systemu B2B, który będzie miał na celu automatyzację wymiany informacji handlowych i automatyzację procesów biznesowych realizowanych pomiędzy Compact Code, a podmiotami współpracującymi. System B2B opierać się będzie na wdrożeniu rozwiązań informatycznych mających na celu automatyzację następujących procesów biznesowych występujących pomiędzy partnerami projektu: proces obsługi zgłoszenia reklamacji, proces aktualizacji oprogramowania, proces realizacji zleceń dotyczących modyfikacji oprogramowania, proces zarządzania relacjami z partnerami biznesowymi, proces realizacji zleceń dotyczących tworzenia stron/portali internetowych, proces monitorowania i windykacji należności. Projekt zrealizowany jest w okresie 01.07.2014 – 31.12.2015. Więcej informacji na temat realizowanego projektu można uzyskać od Pana Cypriana Krajewskiego cyprian@compact-code.pl

Więcej informacji można uzyskać:

http://europa.eu/index_pl.htm http://www.poig.gov.pl/ http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/ http://www.parp.gov.pl/index/main/


PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO