Polityka jakości

Dokument ten stworzyliśmy, aby wyznaczyć kierunki i strategię rozwoju Spółki w zakresie tworzenia stron WWW, sklepów internetowych, aplikacji, a także doradztwa w sprawach związanych z usability istniejących stron. Jest on kierunkowskazem dla osób współpracujących z nami oraz informacją dla klientów – jak działamy.

Ponieważ wiemy jak ważnym elementem w prowadzeniu działalności jest jakość oferowanych usług, dlatego właśnie zdecydowaliśmy się na zastosowanie, niektórych wytycznych jakie zaproponowane są w normie ISO 9001:2000.

Nasza działalność polega na dostarczaniu klientom produktów zgodnych z wcześniej przygotowaną specyfikacją opisującą funkcjonowanie oraz interfejs aplikacji. Niezależnie od przeznaczenia kodu, czy jest to sklep internetowy, czy strona www lub wewnętrzna aplikacje wyodrębniliśmy cztery następujące po sobie etapy, które powiązane są ze sobą dzięki zastosowaniu podejścia procesowego. Wyodrębnione etapy to:

  • Tworzenie dokładnej specyfikacji wymagań
  • Tworzenie layoutu (wyglądu graficznego aplikacji)
  • Tworzenie kodu produktu
  • Testy wewnętrzne oraz zewnętrzne (klient)

 

Każdy z procesów posiada odpowiednie elementy wejścia i wyjścia, które są ze sobą połączone i wszystkie dane na wyjściu z jednego procesu są równocześnie danymi wejściowymi do procesu następnego. Wyżej wymienionym etapom towarzyszą działania wspomagające, polegające na przeprowadzaniu szeregu testów wśród potencjalnych użytkowników danego produktu. Takie podejście pozwala nam zapobiegać występowaniu błędów już na etapie projektowania oraz ciągle doskonalić tworzone przez nas systemy.

Naszą misją jest dostarczanie oprogramowania umożliwiającego użytkownikom końcowym przyjazne i intuicyjne użytkowanie aplikacji. Ponadto kładziemy nacisk na rozwój osób pracujących z nami poprzez umożliwianie im otwartej dyskusji na temat tworzonego produktu. Integralną częścią Polityki jakości jest dbanie o ochronę danych naszych klientów. Dlatego też wprowadziliśmy Politykę prywatności.